Những nội dung chính có trong bản tin: Một loạt các nước châu Âu gia tăng phong toả phòng dịch khi số lây nhiễm và tử vong có chiều hướng gia tăng trở lại; Hàng chục hành khách trên 1 ô tô may mắn thoát nạn khi xe mất phanh…nhờ đường cứu nạn; Các trường học vùng cao tích cực triển khai các phương án chống rét, giữ ấm cho học sinh.

TRỌN BỘ