Những tin chính đáng chú ý: Khẩn trương hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai; Điều tra vụ tấn công bằng dao tại Pháp;

TRỌN BỘ