Những tin tức đáng chú ý: Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước gửi thông điệp đến Liên Hợp Quốc; 1.000 cơ sở y tế khám chữa bệnh từ xa đi vào hoạt động; Trữ nước ứng phó hạn, mặn từ mùa mưa; Chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên về Việt Nam; ...

TRỌN BỘ