Những nội dung chính đáng chú ý: Chính phủ, Quốc hội đề ra nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh Covid 19; Hà Nội và TP.HCM áp dụng giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 với các biên pháp thắt chặt hơn nữa. Thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo cung cấp đủ đến người dân.

TRỌN BỘ