Những nội dung đáng chú ý: Hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử; Cần đặt Bắc Giang, Bắc Ninh trong tình trạng báo động cao nhất; Nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối Phùng Chí Kiên; Thông báo kết quả Đại hội XIII tới Đảng nhân dân Campuchia; Mua vắc xin phòng Covid-19 là trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay; Người dân Đà Nẵng hợp tác chống dịch; Sẵn sàng cho ngày bầu cử ở địa phương có dịch.

TRỌN BỘ