Những nội dung đáng chú ý: Nga sẵn sàng tìm kiếm hợp tác trong bất đồng với Mỹ; TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiều biện pháp kiểm soát dịch; Xây dựng hạ tầng xã hội phục vụ đời sống công nhân; Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kinh tế - xã hội; Chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; Xây dựng biển Đông hòa bình, thịnh vượng; Phát triển xã hội thực sự vì con người; Vinh quang người lính tàu ngầm.

TRỌN BỘ