Những nội dung đáng chú ý: Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam vắc xin phòng Covid-19; Thông báo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống Covid-19; Chủ tịch Quốc hội vận động bầu cử tại Hải Phòng; TP. Hồ Chí Minh có phương án phù hợp hoàn thành tiếp xúc cử tri; Tỉnh Khánh Hòa chú trọng phát triển kinh tế biển; Hà Nội ban hành nhiều biện pháp cấp bách phòng chống dịch; Bắc Ninh quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Hỗ trợ vật tư y tế cho Lào và Campuchia...

TRỌN BỘ