Những nội dung đáng chú ý: Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; Khoanh vùng xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19; Malaysia cấm đi lại trên toàn quốc;...

TRỌN BỘ