Những nội dung đáng chú ý: Khởi công xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia; Cải thiện môi trường kinh doanh để phát triển bền vững; Bình Dương nỗ lực để công nhân có Tết; Máy bay bị mất liên lạc ở Indonesia được xác nhận đã rơi xuống biển;...

TRỌN BỘ