Đà Nẵng nỗ lực vực dậy trong tình hình mới, Quảng Ngãi đảm bảo khâu xử lý rác thải có nguy cơ lây nhiễm; Bất cập trong bổ nhiệm cán bộ ở Hà Tĩnh;... Và còn nhiều tin tức đáng chú ý mời quý vị và các bạn theo dõi.

TRỌN BỘ