Những tin tức đáng chú ý: - Phê chuẩn, bổ nhiệm 4 phó thủ tướng và các thành phần khác của chính phủ - Đà Nẵng: Nhiều chính sách hỗ trợ người lao động - Đăk Lăk: Bất lực trong di dời dân lấm chiếm rừng phòng hộ

TRỌN BỘ