Những tin tức đáng chú ý: - Sức khoẻ TNV tiêm thử nghiệm mũi 2 vắcxin covivac ổn định - Phát hiện doanh nghiệp xả thải chưa xử lý ra sông Mã - Đà Nẵng : Nhiều khu dân cư thiếu nước sinh hoạt

TRỌN BỘ