Những tin tức đáng chú ý: - Quốc hội bầu chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ - Khắc phục hạ tầng bị thiệt hại ở vùng cao Quảng Nam - Va chạm tàu cá và tàu chở hàng tại Indonesia

TRỌN BỘ