Những nội dung đáng chú ý: Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14, khóa XII | Chính phủ ban hành Nghị quyết về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng | Mạng lưới máy tính của Bộ Năng lượng Mỹ và Cơ quan An ninh Hạt nhân - đơn vị quản lý kho dự trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ bị tin tặc xâm nhập.

TRỌN BỘ