Những nội dung đáng chú ý: Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tp. Hải Phòng; Hà Nội sẽ thí điểm cách ly F1 tại nhà; COVID-19 có thể trở thành bệnh đặc hữu vào năm sau; Pfizer cấp quyền sản xuất thuốc điều trị COVID-19

TRỌN BỘ