Những tin tức đáng chú ý: Bắc bộ và Bắc Trung bộ rét đậm, rét hại, Gấp rút lắp đặt thu phí tự động không dừng, Bạo lực gia đình do tác động COVID-19, WHO điều tra biến thể mới của virus Sars-cov-2 tại Anh, Canada kích hoạt chương trình tiêm chủng lớn nhất...

TRỌN BỘ