Những nội dung chính: Trao Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng kiểm toán nhà nước; Tín dụng tăng trưởng khả quan; Doanh nghiệp ngang nhiên khai thác cát khi chưa được cấp phép; Lào phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên sau một năm...

TRỌN BỘ