Những tin tức đáng chú ý: - Thiệt hại về người tiếp tục gia tăng do mưa lũ tại Ấn Độ - Xác định rõ nguyên nhân, loại bỏ gốc rễ nghèo đói - Đà Nẵng : Bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh

TRỌN BỘ