Hà Tĩnh phát huy dân chủ trong xử lý các điểm nóng; Đà Nẵng khẩn trương chi trả hỗ trợ an sinh xã hội; Nhật Bản sơ tán dân tước nguy cơ từ bão Haishen;... và nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin.

TRỌN BỘ