Những thông tin đáng chú ý: - Nguyên nhân làm 35 học sinh ngộ độc ở Đà Nẵng. - Nga trục xuất nhân viên ngoại giao Mỹ. - Máy đan giỏ tận dụng rác thải bảo vệ môi trường. - Cấp nước miễn phí cho người dân vùng hạn. - Biến thể virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ làm tăng khả năng lây nhiễm.

TRỌN BỘ