Những tin tức đáng chú ý: Tạm dừng hoạt động 3 bến phà từ An Giang sang Đồng Tháp; Vắc xin COVID-19 Soberana có hiệu quả cao; Đảm bảo hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân; Mỹ cho phép học sinh đã tiêm chủng bỏ khẩu trang;...

TRỌN BỘ