Những tin tức đáng chú ý: Nghiên cứu tăng lương tối thiểu từ 1/7 hàng năm, Gia tăng tình trạng không chấp hành cân tải trọng xe, Anh triển khai đợt phong tỏa 6 tuần cấp độ cao nhất, OPEC+ chưa đạt được thỏa thuận về sản lượng...

TRỌN BỘ