Những tin tức đáng chú ý: Phú Quốc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Một ngày ở các chốt chặn trên biên giới, WHO cấp phép vaccine COVID-19 của Moderna, Gia tăng thương vong trong vụ giẫm đạp tại Israel, Eurozone rơi vào suy thoái kép

TRỌN BỘ