Du lịch y tế là loại hình dịch vụ mang lại lợi nhuận kép khi du khách vừa chi tiêu cho du lịch, lại vừa chi tiêu cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Vậy nhưng lại không phải quốc gia nào cũng đã ý thức được hết lợi thế cạnh tranh để phát triển du lịch y tế. Nhiều tiềm năng còn chưa được khai phá và bỏ lỡ, đặc biệt tại các quốc gia có nền y tế bậc trung.

TRỌN BỘ