Dù chỉ mới bước vào đầu vụ hè - thu năm 2021 nhưng tình hình thiếu nước sản xuất tại một số địa phương khu vực miền Trung đã diễn ra nghiêm trọng và gây nhiều khó khăn cho người dân. Tại tỉnh Phú Yên, để hoàn thành lịch gieo sạ được giao trước đó, các địa phương sẽ phải hoàn thành lịch gieo sạ cách đây 1 tuần, rất nhiều những giải pháp chống hạn ngay từ đầu vụ đã được triển khai. Nhưng khó khăn về nước sản xuất vẫn hiện hữu ngay trước mắt với bà con nơi đây.

TRỌN BỘ