Tình trạng thiếu container rỗng đang cản trở doanh nghiệp các nước châu Á xuất khẩu hàng hóa sang châu Âu. Một số mặt hàng mang tính thời điểm có nguy cơ bị lỡ mất cơ hội bán hàng, do không tới được châu Âu đúng hạn; hoặc tới kịp, nhưng phải chấp nhận giá cước rất cao.

TRỌN BỘ