Việc vượt qua chắn tàu diễn ra khá nhiều ở các tỉnh thành trong cả nước tuy nhiên những bài học thiệt mạng sẽ là bài học cảnh tỉnh cho người tham gia giao thông.

TRỌN BỘ