Đa số sản phẩm của Việt Nam xuất sang Hàn Quốc có yếu điểm là đều ở dạng nguyên liệu hay gia công theo thiết kế đặt trước. Doanh nghiệp Việt xuất khẩu nên tăng cường phát triển mẫu mã, quảng bá thương hiệu.

TRỌN BỘ