Đại dịch COVID-19 đã khiến nhịp sống khắp nơi trên thế giới đảo lộn nhưng mọi sự bất thường cũng dần trở nên bình thường. Sự lạc quan và khả năng thích nghi đã trở thành những nhân tố cơ bản để mỗi cá nhân tự chủ cuộc sống trong trạng thái bình thường mới.

TRỌN BỘ