Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp 9 tháng đầu năm của SSI cho thấy, khả năng hấp thụ trung bình của thị trường đã đạt mức 98%, tăng thêm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đứng đầu là các nhóm ngành bất động sản, ngân hàng và năng lượng khoáng sản. Từ sau khi Nghị định 81 của Chính phủ về siết chặt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có hiệu lực từ đầu tháng 9/2020, thị trường này đang chứng kiến sự sàng lọc đáng kể. Không ít doanh nghiệp đang đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, phát triển công nghệ, củng cố nguồn lực để tăng hiệu quả phát hành trái phiếu trong những tháng cuối năm.

TRỌN BỘ