9 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 7,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, bất chấp bối cảnh dịch bệnh và sức mua giảm…dự báo Việt Nam vẫn là cái tên hấp dẫn đối với nhiều thương hiệu ngoại. Đặc biệt, thị trường cũng khó bỏ qua cơ hội "giải nén" trong thời điểm cuối năm.

TRỌN BỘ