Thị trường tài chính châu Âu năm 2020 đã hầu như không gắn kết với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết. Sản xuất, thương mại, đặc biệt ngành dịch vụ đã sụt giảm rất nhiều do đại dịch COVID-19, nhưng các sàn giao dịch chứng khoán lại không suy sụp nhiều, nhờ chính sách tài khóa và kinh tế vĩ mô.

TRỌN BỘ