Điểm những nổi dung đáng chú ý trên các trang báo sáng nay: Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu: Việt Nam nắm bắt nhiều cơ hội mới; Loại bỏ nhiều dự án xin chuyển đổi đất rừng; Doanh nghiệp Việt Nam "đón sóng" đầu tư từ Nhật Bản;...

TRỌN BỘ