Để chuẩn bị đón Tết, nhiều nơi tại Tp. Hồ Chí Minh đang trang hoàng, bài trí cho thêm phần khang trang, vui tươi, Tuy nhiên, tại một số nơi, có muốn trang hoàng cũng không thể làm được vì những công trình đào đường, lô cốt xuất hiện.

TRỌN BỘ