Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận thêm ca nhiễm mới tại Đà Nẵng - ca nhiễm thứ 418 tại Việt Nam và là ca nhiễm thứ hai trở lại trong cộng đồng sau 100 ngày. Bệnh nhân 418 là nam 61 tuổi, sinh sống tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng, được xác định dương tính với SARS-CoV-2 tối 25.7.

TRỌN BỘ