Sau cuộc họp ngày 22/4, ông Trần Mạnh Hùng đã rời khỏi chức Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng sau 7 năm quản lý đội bóng.

TRỌN BỘ