Trải nghiệm đường đua F1 Mỹ Đình trên thiết bị giả lập; Không khí cuồng nhiệt của khán giả tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

TRỌN BỘ