"- Ngọc Hoa và Thanh Thúy là ngoại binh xuất sắc của bóng chuyền Thái Lan - Nỗi nhớ của VDV Nguyễn Thị Huyền"

TRỌN BỘ