Chưa bao giờ Thế hệ số có thể làm từ thiện nhanh, lập tức, dễ lan tỏa như thế…Trò chuyện cùng Đặng Như Quỳnh và Linh Hoàng để hiểu Thế hệ số đang quan tâm đến cộng đồng và những người xung quanh như thế nào?

TRỌN BỘ