Ngày 2/4 hàng năm được chọn là ngày thế giới nâng cao nhận thức về chứng tự kỉ. Hãy cùng trò chuyện với khách mời Bạch Thị Thùy Linh (Nguyệt Ca) và cùng theo dõi những câu chuyện cảm động về những người mắc hội chứng tự kỉ trên đường tìm lại cuộc sống bình thường

TRỌN BỘ