Khách mời : Nhà báo Nguyễn Phuong Mai - Tiến sĩ Giao tiếp đa văn hóa, chuyên gia đào tạo Kỹ năng mềm, Giảng viên tại ĐH.Amsterdam (Hà Lan). Tác giả của những cuốn sách "Con đường Hồi giáo", "Tôi là một con lừa".

TRỌN BỘ