Bạn có quan tâm tới môi trường? Bạn có biết môi trường ô nhiễm ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống hay không? Hãy để khách mời Đàm Thanh Tùng (sáng lập nhóm Sen trong phố) giúp bạn tìm hiểu về chủ đề này

TRỌN BỘ