Bạn đã biết lựa chọn ngoại khóa hè cho trẻ em trong dịp hè này chưa? Hãy cùng khách mời: Nhà báo Quỳnh Hương đi tìm câu trả lời nhé !

TRỌN BỘ