Chủ nhà World Cup 2018 là một đất nước như thế nào? Thế hệ số hôm nay - Chủ đề: Ấn tượng nước Nga. Khách mời: Nhà báo Vũ Mạnh Cường...

TRỌN BỘ