Những nội dung đáng chú ý: Nước Mỹ trước lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống thứ 46; Yêu cầu cách ly và theo dõi y tế 28 ngày với người muốn đến Bắc Kinh, Trung Quốc; Mô hình đưa nhà hàng tới cửa nhà người mua;...

TRỌN BỘ