Không chỉ ở Việt Nam, người dân khắp nơi trên thế giới cũng đang đếm ngược từng giờ để bước sang một năm mới 2022 với hy vọng về nhiều điều mới tích cực sẽ đến. Một năm qua, thế giới đã phải trải qua rất nhiều thách thức với nhiều sự kiện, câu chuyện chưa từng xảy ra trước đó.

TRỌN BỘ