Từ ổ dịch tại nhà máy POYUN tại Hải Dương, phát hiện ca nhiễm mới tại nhà máy xi măng Hoàng Thạch và công ty Bakelite ở Hưng Yên đã cảnh báo các doanh nghiệp phải siết chặt phòng dịch tại các nhà xưởng. Phòng dịch không chỉ là an toàn lao động, mà còn là việc làm, thu nhập của công nhân, lợi ích của phía doanh nghiệp. Tại nhiều nhà máy, dù doanh nghiệp đưa ra nhiều quy định hà khắc nhưng lao động vẫn chấp hành, vì họ hiểu rằng tất cả là để ngăn chặn dịch bệnh tại nơi họ đang làm việc.

TRỌN BỘ