Đây là năm thứ 2, người dân Trung Quốc phải đón cái Tết trong phập phồng lo lắng vì dịch bệnh đang có chiều hướng lan rộng và khó lường. Thay đổi thế nào để phù hợp với hoàn cảnh mới là nội dung của nhiều tờ báo và các bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

TRỌN BỘ