Với nguyên tắc đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị thi công phải bố trí nhân lực, sắp xếp thời gian lao động hợp lý để kịp tiến độ những dự án hạ tầng thiết yếu.

TRỌN BỘ