Số lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đã tăng vọt trở lại, lên gần 1,42 triệu trường hợp trong tuần kết thúc vào ngày 18/7, cao hơn mức dự báo 1,3 triệu của các chuyên gia. Trong đó, một số bang dịch bệnh đang bùng phát mạnh như Florida, Texas có tỉ lệ lao động nộp đơn xin thất nghiệp tăng cao hơn cả. Tin tức không mấy sáng sủa này ngay lập tức đã tác động đến thị trường chứng khoán Mỹ.

TRỌN BỘ